Infraštruktúra - Obec Štefanovce - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Infraštruktúra

Obec
a, školy – nemáme
b, zdravotné stredisko – nemáme, všeobecný lekár je v 5 km vzdialenej obci Tovarné
c, kultúrne podujatia – konajú sa v kultúrnom dome
d, kostoly – gréckokatolícky Nanebovzatia Panny Márie z r. 1783. V obci sídli farský úrad , pod ktorý spadajú ešte dve obce, a to Tovarnianská Polianka a Topoľovka.
e, chránený prírodný areál – Štefanovská borina– 2,04 ha
f, šport – viacúčelový športový areál pri OcÚ a futbalové ihrisko
g, hospodársko-ekonomická oblasť –poľnohospodársku pôdu obhospodaruje PD Stropkov
h, lesy –Lesný závod Sobrance
  • Lesný závod Vranov nad Topľou
  • Pozemkové spoločenstvo Štefanovce
  • Lesná spoločnosť Štefanovce

V obci je 10% nezamestnanosť, je zapojená do aktivačnej činnosti. V obci máme potraviny, nemáme plynofikáciu, vodovodnú sieť, kanalizáciu. Používajú sa studne a septiky.
mobil: +421 908 066 781
Vývoz odpadu
rok 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky